Kadinla Yaşam
Çalışan anne, doğum sonrası ücretsiz izin kullanıyor

Çalışan anne, doğum sonrası ücretsiz izin kullanıyor

Çalışan annelerin yüzde 50’den fazlası, doğum  sonrasında 6 ay ücretsiz izin kullanmayı tercih ediyor. Annelerin bir kısmı doğum sonrası verilen yasal izin süresini yetersiz buluyor.
 
PwC İnsan Kaynakları Danışmanlığı ile Yenibiris.com tarafından “Çalışma  Hayatında Annelik” başlıklı araştırma yapıldı. Anket yöntemiyle gerçekleştirilen  araştırmayla kurumlarda çalışan kadınlara doğum öncesinde, gebelik süresinde ve  doğum sonrasında ne gibi haklar verildiği, haklarını kullanıp kullanamadıkları,  çalışan annelerin kurumlardan beklenti ve öncelikleri gibi sorulara yanıt arandı. Araştırma, 155 kurumda görev yapan 864 kadın katılımcının iki farklı ankete  verdikleri cevaplar doğrultusunda yapıldı.
 
Katılımcıların yüzde 82’sini çocuk sahibi olan veya çocuk bekleyen  anneler oluşturdu. Çocuk sahibi olan annelerin yüzde 75’inden fazlasının 6  yaşından küçük çocuğu bulunuyor.
         
-“Anneler, haftada bir tam günü süt izni olarak kullanmak istiyor”
Araştırma sonucuna göre, kadın çalışanların yüzde 50’den fazlası doğum  sonrasında 5-6 ay süreyle ücretsiz izin kullanmayı tercih ediyor. Çalışan  annelerin yaklaşık yüzde 15’i yasal olarak belirlenmiş 6 aylık maksimum sürenin  yetersiz olduğu ve bebek en azından 1 yaşına gelen kadar ücretsiz izin alınması  gerektiğini savunuyor.
 
Katılımcı kurumlardaki son 5 yıldaki uygulamalar incelendiğinde, ücretsiz  izin kullanım süresinin çalışanların beklentileri doğrultusunda şekillenmediği  görülüyor. Kurumların yüzde 37’si çalışanlarının genelde ücretsiz izin  kullanmadığını belirtiyor.
 
Çalışan annelerin yaklaşık yüzde 60’ı, doğum sonrası süt iznini her gün  1,5 saat veya hafta içi bir tam gün şeklinde kullanmak istediğini ifade ediyor.  Özellikle İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde, süt iznini toplu kullanmayı  tercih eden çalışan annelerin sayısı artış gösteriyor.
         
“Annelerin yüzde 60’ı iş yerinde sıkıntı yaşıyor”
Kadın çalışanların yaklaşık yüzde 40’ı doğum öncesi veya sonrası iş  yerinde herhangi bir problemle karşılaşmadığını belirtirken; çalışan annelerin  yaklaşık yüzde 60’ı ise “izin kullanımı, annelikle yan yana yürütülmesi zor olan  farklı görevlere atanma, doğum sonrası bir alt pozisyonda işe başlatılma” gibi  uygulamalar başta olmak üzere, farklı problemlerle karşılaştığını ifade ediyor.
 
Özellikle katılımcıların yüzde 13’ü, gebelik döneminde ya da doğum  sonrası çalışma hayatına dönüldüğünde “iş akdinin feshedildiğini” öne sürüyor.
         
“Kurumlarda kreş uygulaması oranı yüzde 10’un altında”
Araştırmaya göre, kurumların yalnızca yüzde 16’sı mobilite veya evden  çalışma imkanı sunuyor.
 
Kreş uygulaması ve yarı zamanlı çalışma uygulamalarını sunan kurumların  oranı yüzde 10’un altında kalıyor.
 
Kadınların önemli bir kısmı, hamilelik ve sonrası için kanunun  gerektirdiği minimum hakları dahi kullanmada sıkıntı çekebildiklerini belirtiyor.
 
Serbest metin olarak dile getirilen görüşler incelendiğinde, çalışan  annelerin özellikle çocuğun okuldan alınması–bırakılması, hastalık,  bakıcının rahatsızlanması gibi durumlarla karşılaşıldığında başta yöneticileri  olmak üzere kurumlarından “anlayış” ve “hoşgörü” bekliyor.
         
Kurumların yaklaşık dörtte biri çocuk yardımı parası veriyor
Katılımcı annelerin yaklaşık yüzde 70’i “Kariyerimde ilerleme adına çocuk  sahibi olmayı ikinci planda tutabilirim” ifadesine olumsuz yanıt veriyor. Çocuk  sahibi olmayan kadınlar ise aynı soruya, daha olumlu ve kariyer odaklı yanıtlar  veriyor.
 
Yine “Finansal ihtiyaçlardan dolayı çalışmak durumunda olmasaydım,  ailemle ve çocuğumla vakit geçirmeyi tercih ederdim” diyen kadın çalışanların  oranı da yüzde 70’leri buluyor. Bu sonuçlara göre, ankete katılan kadınların  kariyer odaklı olmaktan çok, aile ve çocuk odaklı olmaya yakın durdukları dikkat  çekiyor.
 
Katılımcı kurumların yaklaşık yüzde 70’inde üst düzey yönetici  seviyesinde en az 1 kadın çalışan bulunuyor. Diğer bir ifadeyle, kurumların  yaklaşık yüzde 30’unda üst düzey yönetici seviyesinde kadın çalışan görev  yapmıyor.
 
Kadın çalışanların toplam çalışanlar içerisindeki oranı yaklaşık yüzde 33’lerde kalıyor. Bu oran, ilk 5 büyükşehirde faaliyet gösteren kurumlarda ve  yabancı sermayeli kurumlarda artış gösteriyor.
 
Son bir yıl içerisinde toplam terfi eden çalışanların içinde kadın  çalışanların oranı yüzde 43 olarak belirtiliyor.