Kadinla Yaşam
Çalışan annenin talebi işyerine yakın kreş ve esnek çalışma

Çalışan annenin talebi işyerine yakın kreş ve esnek çalışma

Profesyonel iş kadınları anne olduktan sonra işgücüne nasıl yeniden kazandırabilir? 2013 yılı Ocak ayında yürütülen ve 90’dan fazla ülkeden 26 bini aşkın iş insanının katıldığı küresel Regus anketine göre bu sorunun cevabı; daha fazla esnek çalışma imkanı, işyerine yakın kreş hizmetleri, artan video-konferans kullanımı ve daha fazla iş paylaşımında yatıyor. İlgili otoriteler, kadınların iş gücüne daha fazla katılmasının ekonomik büyümeyi sürdürme ve teşvik etmede kritik önem taşıdığını söylüyor. Anne olduktan sonra, çocuk bakımının zorluklarının onları iş hayatından uzaklaştırdığını düşünen profesyonel iş kadınlarının ihtiyaçlarının bir an önce karşılanması gerekiyor.

Gayrı safi yurtiçi hâsıla oranlarını arttırmak veya muhafaza etmek için mücadele eden ülkelerdeki ekonomik belirsizlik düşünüldüğünde, değerli ve yetenekli işgücünün kaybedilmemesi gereken bir unsur olduğu tartışılmaz bir gerçek. Dünya Ekonomik Forumu verileri, kadınların ücretli istihdam oranları erkeklerin istihdam oranları ile eşitlenirse, GSYİH oranlarının Amerika Birleşik Devletleri’nde yüzde 9,
Eurozone’da yüzde 13, ve Japonya’da yüzde 16’ya varan oranlarla artış göstereceğini ortaya koyuyor. Erkek ve kadınların işgücüne eşit oranda katıldığı takdirde Avustralya’daki GSYİH’nin yüzde 13 oranla 180 milyar dolarlık bir artış göstereceği tahmin ediliyor. Kadınların işgücüne katılımı GSYİH büyüme oranlarını arttırma ve sürdürmede büyük önem taşırken, mevcut yetenek boşluklarını doldurma ve yoksullukla mücadelede de fayda sağlıyor. Ancak birçok kadın, anne olduktan sonra çalışma hayatını bırakmak zorunda hissediyor, zira mevcut çalışma koşullarında çocuk bakımı ile profesyonel sorumluluklar arasında denge kurmak gitgide zorlaşıyor.  
 
Kadınların anne olduktan sonra işe geri dönmeleri, yalnızca ekonomik büyüme için değil, her ölçekten şirket için büyük önem taşıyor. Ankete katılanlar, iş kadınlarının anne olduktan sonra işe geri dönmelerinin şirket verimini arttıran önemli bir unsur olduğunu belirtiyor. Bu sonuç;  şirketlerin yüzde 56’sının mevcut piyasada bulunması zor olan beceri ve deneyime sahip olmaları sebebiyle, anne olduktan sonra işe geri dönen annelere büyük değer verdiğini ve şirketlerin yüzde 72’sinin yarı zamanlı olarak işe dönen anneleri görmezden gelen şirketlerin istihdam havuzunun önemli ve değerli bir bölümünü kaçırdıklarına inandığını gösteren bir önceki Regus araştırmasının sonuçlarını da doğruluyor. 
 
Önemli Bulgu ve İstatistikler
• Ankete katılan Türkiye’deki çalışanların yüzde 92’si, kadınların anne olduktan sonra işe geri dönmelerini teşvik etmek amacıyla alınabilecek önlemlerin başında esnek çalışma saatleri, eve yakın bir yerden çalışma seçeneği ve işyerine yakın kreş olanaklarının geldiğini söylüyor. Türkiye’deki çalışanların yüzde 86’sı iş seyahati yerine video-konferans kullanımının, yüzde 83’ü ise iş paylaşımının kritik önlemler arasında yer aldığını belirtiyor.
• Türkiye’deki çalışanların yüzde 70’i, çalışan anneleri istihdam etmek için çözümün daha fazla izin günü sunmakta olduğunu söylerken, yüzde 64’ü ise iş hayatına geri dönen anneleri istihdam etmenin şirket verimini arttıracağı görüşünde. 
• Araştırmanın küresel sonuçlarından elde edilen ortalamalara göre, dünyada çalışanların yüzde 93’ü esnek çalışma saatlerinin, yüzde 92’si eve yakın bir yerden çalışmanın, yüzde 85’i işyerine yakın kreş olanaklarının, yüzde 79’u iş seyahati yerine video konferans kullanımının, yüzde 65’i ise iş paylaşımının, çalışan annelerin işe dönmesi için büyük önem taşıdığını düşünüyor.
• Küresel ortalamalara göre, ankete katılan iş insanlarının yarısı, anne olan iş kadınlarının iş hayatına kazandırılması için daha fazla izin günü olmasının gerektiğini düşünürken, yüzde 57’si ise işe geri dönen anneleri istihdam etmenin verimi artıracağına inanıyor. 
 
Regus Türkiye Ülke Müdürü Erim Denel konuyu şöyle yorumluyor: “İş hayatına geri dönen annelerin iş gücüne daha fazla dahil edilmesinin faydaları saymakla bitmiyor: Artan GSYİH  , sürdürülebilir büyüme, sektördeki yetenek boşluklarının doldurulması ve yoksullukla mücadele. Kadınların annelik sonrası iş hayatına yeniden entegre edilmesi, şirket bazında ise; yetenekli ve eğitimli çalışana erişim, daha az çalışan devirdaimi ve artan verim oranları gibi önemli faydalar sağlıyor.  Bunlara rağmen küresel piyasalar, önemli yetenek ve niteliklere sahip eğitimli işgücünü oluşturan kadınları kaybetmeye devam ediyor, zira anne olan çalışanlar, şirketlerin mevcut çalışma politikaları sebebiyle, çocuk bakımı ve iş hayatı arasında bir denge kurmakta zorluk çekiyor.
 
 Anketin sonuçlarına göre çalışanlar, kadınların anne olduktan sonra yeniden işe dönmeleri için en önemli çözümün, çalışma saat ve mekanları bazında daha fazla esneklik olduğunu bildiriyor. Küresel çalışma alışkanlıkları daha fazla esnekliğe doğru evrilirken, bu araştırma da çalışma alışkanlıklarındaki değişimin, iş hayatına ve ekonomiye katkısı yadsınamaz olan kadınların anne olduktan sonra işe dönebilmeleri için gerekli olduğunu ortaya koyuyor.”