Kadinla Yaşam
Türk kadını ayda bir cam siliyor

Türk kadını ayda bir cam siliyor

‘Ev aletlerinin kullanımı ve Türkiye’deki kadınların temizlik alışkanlıkları’ araştırmasında ortaya çıkan verilerde Türk kadınlarının ayda bir cam sildiği, haftada bir ev temizlediği ortaya çıkarken ütü en sevilmeyen ev işi olarak belirlendi…
Türk kadını ayda bir cam siliyor

Araştırmaya göre; Türkiye’deki ev kadınları, geniş ev temizliğini haftada bir yaparken camları ayda bir siliyor. En sevilmeyen işlerin başında ütü gelirken, çamaşır ve bulaşık makinesi iki günde bir çalıştırılıyor.

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından bir diğeri ise Türkiye genelinde 100 evden 61’inde bulunan bulaşık  makinesinin Karadeniz Bölgesi’nde sadece 4 evden birine girmiş olması.

Türk kadını ayda bir cam siliyor

Sevilmeyen iş sıralamasında ütü açık ara birinci
Ortalama yüz kadından 41’i en sevmedikleri ev işinin ütü olduğu konusunda hemfikir. Ütüyü yüzde 15 ile yer silmek, yüzde 13 ile toz almak, yüzde 11 ile bulaşık yıkamak ve evi toplamak takip ediyor.

Ev işleri içinde en çok zaman harcanan iş sıralamasında yüzde 42 ile temizlik birinci sırada yer alırken, yemek yapmak yüzde 23, ütü yüzde 20 ve evin toparlanması yüzde 14’lük oranlarla diğer en çok zaman harcanan işler arasında yer alıyor.

Türk kadını ayda bir cam siliyor

Geniş ev temizliği haftada bir yapılıyor, yüz kadından altısı geniş ev temizliğine ihtiyaç duymuyor
Araştırmadan çıkan bir başka sonuç da; ev kadınlarının yaklaşık dörtte birinin haftada bir kez evini detaylı olarak temizlediği ya da temizlettiği. Kadınların yüzde 26’sı evini haftada bir detaylı şekilde temizlerken, yüzde 23’ü ayda bir kez, yüzde 20’si 15 günde bir, yüzde 12’si haftada iki kez geniş ev temizliği yapıyor.

Türk kadını ayda bir cam siliyor

Elektrikli süpürge ayda ortalama sekiz kez çalıştırılıyor
Evlerde bulunma oranı oldukça yüksek olan elektrikli süpürgenin kullanım sıklığı ise oldukça ilginç. Türk kadını elektrikli süpürgeyi ayda ortalama sekiz kez çalıştırıyor.

Yüz kadından sadece 11’i her gün elektrikli süpürge kullanırken, yüzde 35’i ise elektrikli süpürgeyi iki günde bir çalıştırıyor. Yüzde 39’u sadece haftada bir kullanırken, yüzde 3’lük bir oran ise ayda sadece bir kez kullanıyor.

Ayrıca araştırmaya katılan kadınların yüzde 3’ü ise elektrikli süpürge ile hiç temizlik yapmadığını ifade ediyor. Bu oran 18-24 yaş grubu içinde ise yüzde 12 olarak görülüyor.

Türk kadını ayda bir cam siliyor

Çamaşır iki günde bir yıkanıyor, en çok uğraştıran leke yağ lekesi
Araştırmaya göre, çamaşır makinesi iki günde bir çalıştırılıyor. Kadınların yaklaşık yüzde 49’u iki günde bir çamaşır yıkarken, haftada bir çamaşır yıkayanların oranı yüzde 30 olarak görülüyor.

Her gün çamaşır makinesi çalıştırdığını ifade edenlerin oranı yüzde 15 iken on beş günde bir çamaşır yıkadığını belirtenlerin oranı ise sadece yüzde 2 olarak göze çarpıyor. Kadınları en çok uğraştıran lekelerin başında ise yağ lekesi geliyor.

Kadınların yüzde 38’i yağ lekesini en çok uğraştıkları leke sıralamasında birinci sıraya koyarken, bunu yüzde 24 ile ter, yüzde 21 ile çamur-sokak kiri, yüzde 9 ile kan, yüzde 6 ile de ketçap lekesi izliyor.

Türk kadını ayda bir cam siliyor

Bulaşık yıkama ve yer silmede de ilginç sonuçlar görüldü
Her iki kadından biri bulaşık makinesini iki günde bir çalıştırıyor. Bunu yüzde 32 ile her gün, yüzde 13 ile haftada bir, yüzde 3 ile de 15 günde bir çalıştıranlar takip ediyor.

Üç kadından birinin haftada bir kez yer sildiğinin belirlendiği araştırmaya göre, iki günde bir yer silen kadınların oranı da yüzde 24 olarak dikkat çekiyor.

Ayrıca kadınların yüzde 16’sı ayda bir kez yer temizliği yaparken yüzde 13’ü her gün, yüzde 11’i ise on beş günde bir yerleri siliyor.

Türk kadını ayda bir cam siliyor